BAZA WYDARZEŃ

Uroczyste zakończenie Roku Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 20. Rocznicy Upadku Komunizmu w Europie Środkowej

data:23-11-2009
miejsce:Warszawa
 Teatr Wielki
organizator:Urzad ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Koncert Galowy w Teatrze Wielkim.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury