BAZA WYDARZEŃ

Rekonstrukcja historyczna przedstawiająca wydarzenia z 15/16 września 1939

data:22-08-2009
godzina:17:00
miejsce:Maćkowice, gmina Żurawica
 k. pałacu

Rekonstrukcja historyczna przedstawiająca wydarzenia z 15/16 września 1939 roku w Mużyłowicach Narodowych, wsi w rejonie Lasów Janowskich.

W drugim tygodniu wojny na południowym kierunku operacyjnym sytuacja zmieniała się coraz bardziej na niekorzyść strony polskiej. Wprowadzone ze Słowacji siły niemieckie rozbiły część  Armii „Małopolska”, a następnie uderzyły w kierunku Lwowa. 12 września po południu rozgorzały w centrum miasta ciężkie walki uliczne. Wprawdzie nieprzyjaciel został z miasta wyparty, jednak coraz realniejsza stawała się groźba odcięcia sił polskich walczących w głębi kraju od granicy z Rumunią, przez którą można było utrzymywać kontakt z zachodnimi aliantami. Kiedy dowódca Armii „Małopolska”, przebywający wówczas we Lwowie generał Kazimierz Fabrycy, odmówił powrotu do swych walczących żołnierzy, 13 września do okrążonych pod Przemyślem wojsk przybył samolotem generał Kazimierz Sosnkowski i w następnych dniach podjął na czele trzech dywizji próbę przebicia się do Lwowa. Po drodze żołnierze 11 Karpackiej Dywizji Piechoty oraz 38 Rezerwowej Dywizji Piechoty rozbili w Mużyłowicach w nocy z 15 na 16 września część elitarnego zmotoryzowanego pułku SS „Germania”. Wojska polskie w ciągłych walkach dotarły pod Lwów, ale nie zdołały przedostać  się do miasta.Jak dojechać?

Dla jadących od Przemyśla i Jarosławia: w Żurawicy należy skręcić w kierunku na Pruchnik (droga wojewódzka 881 Żurawica–Łańcut).
Dla jadących przez Rzeszów: w Łańcucie należy skręcić na Przemyśl, przez Soninę, Kańczugę, Pruchnik (droga wojewódzka 881 Żurawica–Łańcut). Po około 50 km dojeżdża się do Maćkowic.
Dla jadących przez Przeworsk: jechać w kierunku Kańczugi, w miejscowości tej skręcić na Przemyśl (przez Pruchnik, droga wojewódzka 881 Żurawica–Łańcut). Odległość od Przeworska, przez Kańczugę, do Maćkowic wynosi ok. 44 km.

W Maćkowicach należy kierować się w kierunku Domu Rekolekcyjnego Ruchu Archidiecezji Przemyskiej.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury