BAZA WYDARZEŃ

Rekonstrukcja historyczna bitwy nad Bzurą

data:13-09-2009
godzina:15:30
miejsce:Brochów
organizator:Gmina Brochów, Marszałek Województwa Mazowieckiego, MON, NCK, Rada OPWiM
telefon:(022) 725 70 03

Rekonstrukcja historyczna fragmentów bitwy nad Bzurą (VIII edycja). Widowisko  z udziałem  200 osób, przy użyciu m.in. 20 pojazdów (w tym 2 samolotów), 50 koni (w tym 3 zaprzęgów), broni strzelającej, amunicji, ładunków  wybuchowych. Do celów inscenizacji zostaną wybudowane makieta zabudowy wiejskiej na łące oraz most  na Bzurze.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury