BAZA WYDARZEŃ

Festiwal SOLIDARITY OF ARTS — projekt multimedialny „City on Fire – Holy Trinity on Fire”

data:01-09-2009
miejsce:Gdańsk
 Kościół św. Trójcy
organizator:Nadbałtyckie Centrum Kultury

W dniach 1–14 września 2009 r. w kościele Świętej Trójcy będzie miała miejsce wideoinstalacja „City on Fire – Holy Trinity on Fire” autorstwa T. Hilden i P. Diaz z 2005 r., w której za pośrednictwem projekcji multimedialnej dokonuje się  symboliczne spalenie budynkow i miejsc ważnych dla kultury europejskiej – wyraz  protestu wobec destrukcji czasu II wojny światowej.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury