BAZA WYDARZEŃ

Wystawa „Człowiek człowiekowi... Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939–1945 Mauthausen-Gusen”

data:17-09-2009
miejsce:Warszawa
 Muzeum II Wojny Światowej
organizator:Rada OPWiM
telefon:(022) 628 45 04

Wystawa przygotowana w oparciu o kwerendy źródłowe w archiwach polskich, niemieckich, austriackich oraz w zbiorach prywatnych byłych więźniów. Wiele nowego, nieznanego dotąd, materiału dokumentującego losy Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury