„Pokojowa rewolucja – Droga do wolności. 20. rocznica przemian ustrojowych w Polsce”

Przedstawiciele polskiego i niemieckiego rządu, zaproszeni goście, dziennikarze polscy i niemieccy – w sumie kilkaset osób – wzięli udział w otwarciu wystawy „Pokojowa rewolucja – Droga do wolności. 20. rocznica przemian ustrojowych w Polsce”. Oficjalnego otwarcia dokonali marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert oraz dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Maciej Zięba OP. Wystawa będzie prezentowana do 17 czerwca br. w niemieckim parlamencie.

Wystawa „Pokojowa rewolucja - Droga do wolności. 20. rocznica przemian ustrojowych w Polsce” w holu należącego do kompleksu Bundestagu budynku im. Paula Loebego, przygotowana została przez Europejskie Centrum Solidarności. Jest ekspozycją multimedialną. Materiały filmowe, których wyboru dokonał Mirosław Chojecki, dokumentują proces wyzwalania się Polski spod komunistycznej dyktatury w latach 1945–1989 oraz konsekwencje upadku reżimu, w tym wejście Polski  do NATO i UE. Na ponad 24 monitorach plazmowych i kilkunastu tablicach prezentowane są wydarzenia, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce. Każdy film opowiada inną historię, przedstawia nie tylko ważne wydarzenia historyczne, ale ukazuje życie kulturalne tamtego okresu, przypomina realia codzienności. Filmy są krótkie, „zapętlone”, aby odbiorca wystawy mógł włączyć się w jej oglądanie w każdym momencie. Wzmocnieniem narracyjnym są dwa duże elementy, organizujące przestrzeń  i zwracające uwagę zwiedzających – zdjęcie Okrągłego Stołu i kubik symbolizujący mur berliński, na którym wyświetlane są materiały wideo dotyczące zburzenia muru w Berlinie.

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski otwierając wystawę, powiedział:

Historia tych 20 lat wymaga spuentowania nie tylko przez pokazanie dramatu, krwi, nieszczęścia i walki, lecz także przez pokazanie tego, co stało się efektem 20-lecia. Zamiast narzekać, że świat nie pamięta o wkładzie Polski w odzyskanie wolności, my wolimy o tym przypominać.”

„To jedna z najpiękniejszych wystaw, jakie widziałem w tym budynku” mówił Norbert Lammert. Jego zdaniem jest ona bardzo ważna dla Niemców, bo przedstawia często mało pamiętane wydarzenia, które miały wpływ na pokojową rewolucję w d. NRD, zburzenie muru berlińskiego oraz zjednoczenie Niemiec. „Należy pokazywać pewne związki: że zmiany, jakie zaszły w Europie, nie spadły z nieba. Zostały wywalczone. Polska włożyła bardzo ważny wkład w te przemiany – jeszcze 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego. My, Niemcy, jesteśmy zainteresowani tym, by pamiętać o polskim wkładzie w zwycięstwo demokracji i wolności w Europie” – powiedział Norbert Lammert.

Wystawa zamknięta zostanie 17 czerwca 2009 r. o godz. 17.30 wraz z uroczystym przekazaniem fragmentu muru ze Stoczni Gdańskiej, który stanie przed Reichstagiem w ramach ekspozycji stałej. Mur będzie przypominał o roli „Solidarności” w procesie wyzwalania Europy od autorytarnego reżimu komunistycznego.

Wystawa w Bundestagu (Paul-Löbe-Haus) w Berlinie, 26.05–17.06.2009 r.

Z materiałów ECS

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury