Generał Nil na Rakowieckiej

17 kwietnia o godz. 11.30 przed aresztem śledczym przy ul. Rakowieckiej odsłonięta została podobizna generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Uroczystość wpisuje się w działania promocyjno-edukacyjne Narodowego Centrum Kultury, prowadzone w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej; ma też na celu wzbudzenie zainteresowania młodzieży postacią bohatera, który jako dowódca Dywersji AK kierował najważniejszymi akcjami w okupowanej Warszawie.

Portret gen. Fieldorfa, namalowany na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, to dzieło znanego artysty Rafała Roskowińskiego, autora murali poświęconych bohaterom Powstania Warszawskiego, a także wizerunków Lecha Wałęsy i bohaterów „Solidarności” w Gdańsku. Obraz o wymiarach 2 x 3 m, wykonany został z zastosowaniem nowoczesnych technik malarskich.

Miejsce prezentacji portretu – mur więzienia na ul. Rakowieckiej – ze względu na swój historyczny wymiar stwarza znaczący klimat do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych dowódców polskiego wojska w XX wieku.

Na uroczystości obecny był  odtwórca roli głównej w filmie „Generał Nil”, znakomity aktor Olgierd Łukaszewicz. W spotkaniu uczestniczyli także motocykliści z klubu „Knight Riders”, którzy w hołdzie generałowi Nilowi przejechali trasą związaną z jego życiem i działalnością wojskową, odwiedzając m.in. miejsce zamachu na Kutscherę przy ul. Pięknej.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury