opinie współczesnych

W związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicą upadku komunizmu w Europie Środkowowschodniej, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek zaprosił redaktorów naczelnych: „Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Polski The Times” i „Rzeczpospolitej” do napisania esejów poświęconych „polskiej klamrze” XX-wiecznej historii Europy.

Atak wojsk hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. dał początek najstraszliwszej z wojen. Rok 1989 przyniósł wydarzenia zgoła odmienne, był punktem szczytowym pokojowego, opartego na etyce „Solidarności”, obalania komunizmu. Pomiędzy tymi datami mieszczą się czasy naznaczone koszmarem wojny, terrorem, zniewoleniem, ale także dumnym oporem narodu polskiego wobec niszczących go sił.

Ten szczególny jubileusz wymaga powagi i refleksji. Dlatego przygotowaliśmy wydawnictwo łączące najwyższej klasy sztukę polską – III „Symfonię pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego wydaną w formacie Blu-ray – z rozważaniami o sensie owych pięćdziesięciu lat.

Jesteśmy zaszczyceni, że redaktorzy najbardziej opiniotwórczych polskich gazet zechcieli z tej okazji przygotować specjalne eseje poświęcone odpowiedziom na pytania: Jaki sens miały te lata w historii Polski? Co z nich wynika dla Europy i świata? Jakie wydarzenia należy uznać za najważniejsze w tym półwieczu?

Dziękujemy Autorom i zapraszamy do lektury

Narodowe Centrum Kultury

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury