Przygotowania do obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Premier Donald Tusk wziął udział w uroczystej inauguracji w Teatrze Wielkim w Warszawie Komitetu Honorowego „Obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej”.

W swoim wystąpieniu szef rządu podziękował świadkom tamtych wydarzeń za poświęcenie i odwagę – Zawdzięczamy Wam to, że mamy niepodległą ojczyznę i że można żyć w poczuciu dumy z tego, że jest się Polakiem. Złożył hołd Polakom, którym przyszło żyć w trudnych czasach II wojny światowej oraz podkreślił ich rolę i zaangażowanie. – Ze względu na pamięć o Waszej ofierze i wysiłkach będziemy chcieli wykonać najważniejsze zadanie XXI wieku, dać Polakom szczęście, pokój, dobrobyt i własną wiarę w szczęście – powiedział premier i dodał, że najważniejsza jest świadomość tego, iż historia własnego narodu ma głęboki sens.

W uroczystości udział wzięli m.in.: marszałek sejmu RP Bronisław Komorowski, marszałek senatu RP Bogdan Borusewicz, sekretarz stanu, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski. Uroczystości inauguracyjne zakończyły się koncertem galowym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zatytułowanym: „Póki w narodzie myśl swobody żyje...”

Komitet Honorowy Obchodów został powołany przez Prezesa Rady Ministrów 28 sierpnia 2008 r., w celu opracowania programu i koordynacji wydarzeń związanych z obchodami, takich jak: zjazdy, konferencje, spotkania, wystawy oraz imprezy o charakterze naukowo-edukacyjnym. Przewodniczącym komitetu jest Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . W skład Komitetu wchodzi 27 zasłużonych osób, m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wdowa po generale Andersie – Irena Anders, ostatni żyjący przywódca powstania w getcie warszawskim Marek Edelman oraz kombatanci z całego świata.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury