UKRAINA

Konferencja

Nazwa i opis: Międzynarodowa konferencja naukowa „II wojna światowa w ukraińskiej i europejskiej pamięci”
Miejsce
: Kijów
Termin
: 24–27 wrzesień 2009
Organizatorzy:
Komisja Fulbrighta w Ukrainie, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Krytyki, Keenan Institute, Kijów; Goethe Institut, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska

Wystawa

Nazwa i opis: Wystawa plenerowa „Początek II wojny światowej oczyma mieszkańców Lwowa”
Miejsce: Lwów
Organizatorzy: Instytut Historyczny Uniwerstyetu Lwowskiego, prof. J.Hrycak, Centrum Badań nad Historią Miasta, Muzeum II Wojny Światowej, G.Mazur (UJ), G.Hryciuk (UWr.), O.Pawłyszyn (UL), I.Swarnyk (Lwowskie Archiwum Państwowe)

Gra miejska

Nazwa i opis: Gra miejska
Miejsce
: Ukraina
Organizatorzy:
Muzeum Stoczni Gdańskiej „Solidarność” – Gdańsk, organizacje skauckie: Piast, Harcerstwo

Event/Wystawa/Konkurs

Nazwa i opis: Dni polskie w Odessie. Obrady Okrągłego Stołu. Konkurs: „Co wiesz o Polsce”. Wystawa nawiązująca do wydarzeń 1989
Miejsce
: Odessa
Organizatorzy:
organizacje polonijne naszego okręgu konsularnego; osobistości polskiego życia politycznego, lektorzy z Polski; straż graniczna – oficer łącznikowy w Kijowie; miasto Odessa

Otwarcie polskiego cmentarza wojennego

Nazwa i opis: Uroczystość otwarcia i poświęcenia polskiego cmentarza wojennego, na którym spoczywają żołnierze KOP zamordowani przez Sowietów po bitwie w rejonie Szack Wytyczno
Miejsce
: Mielniki
Termin:
2 października
Organizatorzy:
Rada OPWiM, tel. (022) 62 84 504

 

 

 

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury