SZWECJA

Projekt plenerowy

Nazwa i opis: Projekt plenerowy poświęcony postaci Lecha Wałęsy
Miejsce: Szwecja
Termin: czerwiec–sierpień
Organizatorzy: Muzeum Noblowskie, Miasto Gdańsk; Kurator Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa z Gdańska

Wystawa

Nazwa i opis: „Zaczęło się w Polsce”
Miejsce
: Sztokholm, plac Kungsträdgården
Termin
: 3–11 maja
Organizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności; IP Sztokholm

 

 

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury