ROSJA

Konferencja naukowa

Nazwa i opis: „Przyczyny wybuchu II wojny światowej”.
Miejsce
: Moskwa
Termin
: 1015 czerwca
Organizatorzy: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Moskwie/ Stałe Przedstawicielstwo PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk; Instytut Historii Rosji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

 

Konkurs historyczny

Nazwa i opis: Konkurs historyczny na temat stosunków polsko-sowieckich w I połowie XX w.
Miejsce
: Petersburg
Termin
: czerwiec/listopad
Organizatorzy: Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu; Uniwersytet im. A. Hercena w St. Petersburgu; Pomorski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonoswa w Archangielsku

 

Odwiedzenie miejsc pamięci

Nazwa i opis: „Niech się Polska przyśni Tobie” – odwiedzenie wraz z miejscową Polonią miejsc pamięci narodowej na terenie okręgu konsularnego (Borowicze, Workuta, Kotłas, Sandarmoch i in.).
Miejsce
: Rosja
Termin
: cały rok
Organizatorzy: SKO "Polonia", Związek Polaków i pozostałe organizacje polonijne z regionów

 

Nazwa i opis: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – oficjalne uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.
Miejsce: Katyń
Termin: 10 kwietnia
Organizator: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marszałek Sejmu  RP

Udział delegacji polskiej w uroczystościach ku czci zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w innych miejscach kaźni, z okazji ustanowionego przez  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święta – dnia  13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

Pielgrzymka policjantów na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje

Nazwa i opis: Coroczna pielgrzymka członków „Rodzin Policyjnych 1939”, Federacji Rodzin Katyńskich, funkcjonariuszy policji, żandarmerii wojskowej, służby więziennej, przedstawicieli MSWiA, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa celem oddania hołdu pomordowanym w Twerze w 1940 r., organizowana w 9. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego. Żywa lekcja historii zwłaszcza dla nowo promowanych oficerów i prymusów Wyższej Szkoły  Policji. Zapalenie „znicza pamięci”; msza św. odprawiona przez ks. bp. Tadeusza Płoskiego.   
Miejsce: Miednoje
Termin: 3 września 2009 r.
Organizator: Komenda Główna Policji w Warszawie

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury