NIEMCY

Dyskusja panelowa

Nazwa i opis: „Przemiany demokratyczne w Europie '89”
Miejsce
: Niemcy
Termin
: luty
Organizatorzy: MSZ Polski i Niemiec

 

Inicjatywa w przestrzeni publicznej

Nazwa i opis: Wspólna pamięć o „Solidarności”
Miejsce
: Niemcy
Termin
: maj
Organizatorzy: MSZ, parlamenty polski i niemiecki

 

Debata

Nazwa i opis: „Wspólna pamięć o Solidarności” – posiedzenie prezydiów obu parlamentów: polskiego i niemieckiego.
Miejsce
: Niemcy
Te
rmin: czerwiec
Organizatorzy: MSZ, parlamenty polski i niemiecki

 

Projekt artystyczny w przestrzeni miasta

Nazwa i opis: „Solidarność W samo południe”
Miejsce
: Niemcy
Organizatorzy: MSZ, IP, sponsorzy, Radialsystem

 

Wystawa

Nazwa i opis: „Ofiary zorganizowanej polskiej mniejszości w obozach koncentracyjnych”
Miejsce
: Niemcy

Wystawa

Nazwa i opis: „Solidarność, upadek muru i zjednoczenie Niemiec”
Miejsce
: Niemcy

 

Koncert

Nazwa i opis: Koncert Agi Zaryan „Umiera piękno”
Miejsce
: Niemcy
Te
rmin: sierpień

 

Projekt edukacyjny

Nazwa i opis: „Dni polskie”
Miejsce
: Niemcy
Organizatorzy: Ministerstwo Edukacji Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW); Uniwersytet im. H. Heinego w Düsseldorfie; Wydział Slawistyki na Uniwersytecie w Bochum

 

Multimedia

Nazwa i opis: „Fenomen Solidarności” multimedialna prezentacja. Noc Muzeów Dzień Europy
Miejsce
: Niemcy
Termin
: 9 maja
Organizatorzy: Organizatorzy Nocy Muzeów, Ernst & Young, Miasto D
üsseldorf

 

Wystawa

Nazwa i opis: „Przekraczający granice – Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego” (fotografie z Afryki)
Miejsce
: Niemcy
Termin
: 16–31 lipca
Organizatorzy: dr Soenke Zehle, Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Saarbr
ücken, Miasto Saarbrücken

 

Program filmowy

Nazwa i opis: „Wolność ’89. Produkt z Polski”. Pokazy filmów, dyskusje
Miejsce
: Niemcy
Termin
: maj–czerwiec
Organizatorzy: kina studyjne w
Nadrenii Północnej-Westfalii i w sąsiednich landach, Muzeum Filmu w Düsseldorfie,  towarzystwa polsko-niemieckie,  IAM

 

Wystawa plenerowa

Nazwa i opis: „Życie zza żelaznej kurtyny” – wystawa plenerowa na placu w centrum miasta – Gänsemarkt (k. Opery)
Miejsce
: Niemcy
Termin
: 27 luty
Organizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności, Fundacja Toepfera, Landowa Centrala Kształcenia Politycznego, Agencja PR Arts und Credits, Miasto Gdańsk, dziennik „Hamburger Abendblatt”

 

Panel publicystyczny

Nazwa i opis: „Rok 1989 w oczach dziennikarzy”
Miejsce
: Niemcy, Brema
Organizatorzy: Jacobs University, Uniwersytet Bremeński, Forschungsstelle für Osteuropa, Landeszentrale für politische Bildung Bremen

 

Nadruk logo

Nazwa i opis: nadruk logo roku 2009: „Zaczęło się w Polsce” na wszystkich kopertach używanych w korespondencji Konsulatu Generalnego
Miejsce
: Niemcy, Hamburg
Termin
: luty
Organizatorzy: Konsulat Generalny w Hamburgu

 

Wystawa

Nazwa i opis: „Wypędzeni z Warszawy 1944 – losy dzieci w miejscu pamięci byłego obozu koncentracyjnego w Neuengamme”
Miejsce
: Niemcy
Termin
: 1 sierpnia – 3 października
Organizatorzy: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Miejsce pamięci b. obozu koncentracyjnego w Neuengamme

Wystawa

Nazwa i opis: Wystawa „Zamek w Colditz i polscy generałowie – jeńcy wojenni” poświęcona polskim jeńcom wojennym w Niemczech, w szczególności jeńcom  – żołnierzom Powstania Warszawskiego
Miejsce
: Niemcy, Colditz (Saksonia)
Termin: sierpień
Organizatorzy: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne

Nazwa i opis: „Bliżej Polski 2009. My w NRW i w Europie”
Miejsce
: Niemcy, Polska
Termin
: lipiec /sierpień
Organizatorzy: Organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk), Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Land  Nadrenii
Północnej-Westfalii, na Śląsku: Samorząd Miasta Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ARS CAMERALIS Silesiae Superioris, Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos” w Gliwicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Telewizja Polska o. Katowice oraz Śląski Jazz Club

 

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury