CZECHY


Koncert

Nazwa i opis: „Festyn Wolności. Warszawa Pradze”. Projekt interdyscyplinarny. Wystawa „Dwudziestolecie” w metrze/przed wejściem do metra; koncert jazzowy, festyn typu open air dla 5-10 tysięcy osób, z podium koncertowym, sceną teatralną i pokazem multimedialnym.
Miejsce
: Praga
Termin
: 910 czerwiec 2009
Organizatorzy:
główni partnerzy: Biuro Kultury Miasta Warszawy, „Karta”, Urząd Miasta Pragi, Ambasada RP w Pradze; inni partnerzy: Teatr Archa

 

Spotkania dyskusyjne

Nazwa i opis: „Polska 1989 – 2009 według...” - Cykl spotkań i paneli dyskusyjnych z udziałem wybitnych polskich dziennikarzy, historyków, politologów i pisarzy (B.Wildstein, J.Staniszkis, A.Chwalba, ks. A. Boniecki, C. Michalski, A.Stasiuk, S.Sierakowski, N.Davies).
Miejsce
: Praga
Organizatorzy:
poszczególne spotkania będą organizowane we współpracy z różnymi instytucjami czeskimi (kwartalnik „Salve”, tygodnik „A2”, tygodnik „Literarni noviny”, Instytut CDK, Instytut Badań nad Reżimami Totalitarnymi).

 

Cykl imprez dot. 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy obalenia komunizmu

Opis: Konferencje, spotkania,  panele dyskusyjne z udziałem dziennikarzy, historyków, politologów i pisarzy, publikacje wydawnictw, projekcje filmowe (m.in. 17 września w czeskiej telewizji publicznej „Katyń” A. Wajdy ),  „Festyn Wolności”, festyn open air, wystawa w metrze „Dekada Solidarności 1979–1989”.
Organizator: Instytut Polski w Pradze tel. 00 420 224 214 708

 

 

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury