AUSTRALIA

Capstrzyk

Nazwa i opis: Uroczysty capstrzyk w Australian War Memorial
Miejsce
: Canberra
Termin
: 1 września 1939
Organizatorzy:
Australian War Memorial, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Konkurs

Nazwa i opis: Konkurs  „Byłem żołnierzem Września 39”
Miejsce
: Australia
Organizatorzy:
Szkoły australijskie z językiem polskim oraz szkoły polonijne, media polonijne i australijskie

Seminarium

Nazwa i opis: Seminarium „Solidarność – Made in Poland”
Miejsce
: Australia
Organizatorzy:
Społeczności akademickie, środowiska polityczne, media

 

 

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury