Wystawa „Alarm dla miasta Warszawy”

Wystawa internetowa przygotowana przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Warszawa 1939/1940 w dokumentach i fotografii
Wystawa składa się z sześciu działów tematycznych, z których każdy zawiera dokumenty ilustrujące różne aspekty życia stolicy w okresie pierwszych miesięcy wojny i okupacji.  Pierwszy jest poświęcony obronie stolicy we wrześniu 1939 roku. Kolejny  – stratom i zniszczeniom powstałym w wyniku bombardowań miasta. Następne omawiają działania władz okupacyjnych w pierwszych miesiącach po kapitulacji oraz samopomoc społeczną organizowaną przez warszawian. Kolejna sekcja obrazuje życie codzienne okupowanej stolicy: ulice, ludzi, transport i drobny handel. W ostatniej sekcji umieszczono zdjęcia lotnicze Warszawy wykonane we wrześniu 1939 roku przez pilotów Luftwaffe. Obok pogrupowanych tematycznie fotografii wystawa zawiera także cyfrowe faksymile apeli, odezw, rozkazów, obwieszczeń i plakatów ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Wystawę można oglądać na stronie: http://1939.warszawa.ap.gov.pl


Kontakt dla prasy
Dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
Ryszard Wojtkowski
tel. (022) 831 37 31
rwojtkowski@warszawa.ap.gov.pl

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury