Bitwa pod Mławą

Rekonstrukcja bitwy pod Mławą z 1939 r.

2829 sierpnia 2009 r.

W widowisku historycznym, jednej z największych w kraju rekonstrukcji z okresu II wojny światowej, odtworzonej jako jedyna w Polsce na bazie istniejących fortyfikacji – bunkrów z 1939 roku, uczestniczyć będzie kilkanaście tysięcy widzów.

Organizatorzy: Miasto Mława przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Fundacji „Polonia Militaris”, jednostek wojskowych w Bartoszycach, Elblągu, Ciechanowie.

Program

od 24 sierpnia 2009 r.

Obóz szkoleniowy dla grup rekonstrukcji historycznych, polskiej i niemieckiej, w Uniszkach Zawadzkich na polu bitwy – przygotowanie pola bitwy (budowa pozycji) i obozu wojskowego
Całodzienny marsz dystansowy wzdłuż pozycji mławskiej – Uniszki Zawadzkie do m. Turza Wielka (rejon walk 79. i 8. pp. 20. Dywizji Piechoty)

28 sierpnia 2009 r.

Centrum Mławy
11.00 – rejestracja gości, spotkanie kombatantów oraz ich rodzin – Urząd Miasta w Mławie, Sala Papieska Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
12.00 – Piknik militarny
15.00 – Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
17.00 – Oficjalne uroczystości
- przyjęcie meldunku
- przemówienia okolicznościowe
- Apel Poległych
- modlitwa za zmarłych
- salwa honorowa
- defilada pododdziałów, grup rekonstrukcyjnych, Szwadronu Kawalerii
18.30 – Teatr żywy na ulicy – „Nalot bombowy na Mławę”
19.30 – Przemarsz pododdziałów, zapalenie symbolicznych zniczy w parku miejskim
20.00 – Zapalenie 854 zniczy upamiętniających poległych żołnierzy 20. Dywizji Piechoty pod pomnikiem Piechura w  Uniszkach Zawadzkich

29 sierpnia 2009 r.

Pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich

10.00 – Piknik historyczny
10.30 – Spotkanie kombatantów i ich rodzin, opowieści „Znam historie swojego regionu”
12.00 – Koncert pieśni żołnierskiej i patriotycznej
14.00 – „20. Dywizja” – ballada o obrońcach Mławy z września ’39 w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września ‘39
15.00–16.30 – Rekonstrukcja bitwy pod Mławą
16.30 – Rekonstrukcja bitwy pod Mławą
Pokazy dynamiczne współczesnego sprzętu wojskowego

1 września 2009 r.

9.00 – Akademia upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą oraz wręczenie sztandaru Zespołowi Szkół Nr 4 imienia Obrońców Mławy z września ‘39
18.00 - Złożenie kwiatów pod Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich 19.30 – Prezentacja publikacji prof. Ryszarda Juszkiewicza „Wrzesień1939 na północnym Mazowszu” – Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta (sala na piętrze MDK)

3 września

10.00 – Sesja popularno-naukowa „70. rocznica II wojny światowej” – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej (sala kinowa)

Wystawy:

• Wystawa i prezentacja zrekonstruowanego schronu bojowego z 1939 roku – wystawa plenerowa – pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich

• „Mława ‘39. Wydarzenia Września 1939 r. w Mławie i na Mazowszu w materiałach archiwalnych”– wystawa plenerowa w parku Miejskim – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

• Galeria portretów dowódców Września ’39. Wystawa pamiątek bitwy wrześniowej – Muzeum Juszkiewiczów, ul. Żwirki 32 a

• Zabytki związane z bitwą pod Mławą 1939 – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. 3 Maja 5

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury