Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej

W październiku 2009 roku ukaże się książka autorstwa Ireneusza Wojewódzkiego „Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?”

Książka zastanie wydana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk historycznych i pokrewnych. Publikacja będzie pierwszą na rynku książki historycznej tak obszerną i kompetentną monografią postaci generała Kazimierza Sosnkowskiego.

Choć generał Kazimierz Sosnkowski odgrywał znaczącą rolę w dziejach Polski XX w., zwłaszcza w walce o odzyskanie niepodległości jako bliski współpracownik J. Piłsudskiego i w okresie II wojny światowej, kiedy to był nawet wodzem naczelnym we władzach emigracyjnych, jest postacią stosunkowo mało znaną. Ireneusz Wojewódzki stara się przybliżyć go czytelnikowi. Szkicuje jego życie, szczególnie młodość bojowca PPS-u oraz karierę wojskowego w II Rzeczpospolitej. Zajmuje się jednak przede wszystkim jego działalnością podczas II wojny światowej. Rysuje też jego portret ideowy i poglądy z tego okresu. Nie pomija również jego cech charakteru, nieraz utrudniających mu życie, oraz konfliktów, w jakie bywał wplątywany. Czytelnik dostaje zatem do rąk ważny fragment biografii generała, kluczowy także dla losów Polski. Jest to pierwsza w polskiej literaturze historycznej tak wnikliwa i dobrze udokumentowana praca na ten temat.

dr hab. Krzysztof Gawlikowski
przewodniczący Komisji Konkursowej


O autorze
Ireneusz Wojewódzki (ur. 1973), absolwent Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii XIX i XX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się historią najnowszą, w szczególności dziejami politycznymi II RP, historią II wojny światowej oraz losami polskiego uchodźstwa niepodległościowego po II wojnie światowej. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych, m.in. w czasopismach „Niepodległość” i „Vojenská História” (Bratysława).

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury