Odsłonięto pomnik „Solidarności” w Berlinie

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert odsłonili w środę w Berlinie pomnik upamiętniający polską „Solidarność”. W uroczystości wzięła udział kanclerz Niemiec Angela Merkel.

– To rozpoznawalny, widoczny znak pamięci o ważnym fragmencie wspólnej historii – powiedział dziennikarzom Lammert.

Monument, który stanął koło gmachu Reichstagu, gdzie ma swą siedzibę Bundestag, to fragment muru ze Stoczni Gdańskiej, kolebki „Solidarności”. Napis w języku niemieckim i polskim, wyryty na tablicy z mosiądzu, głosi: Dla upamiętnienia walki „Solidarności” o wolność i demokrację oraz wkładu Polski w ponowne zjednoczenie Niemiec i polityczną jedność Europy".

Norbert Lammert podkreślił, że fragment muru stoczniowego stoi „niedaleko miejsca, gdzie kiedyś znajdował się inny mur, który długo dzielił Niemcy i Europę”.

– Dziś chcemy podziękować naszym polskim przyjaciołom za ważny wkład w naszą wspólną historię - za walkę Polaków o wolność i demokrację oraz zjednoczenie Europy – powiedział.

Źródło: PAP

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury