RUMUNIA

Projekty obchodów rocznicy `89 w Rumunii – przygotowane przez Instytut Polski w Bukareszcie

Dekada Solidarności 1979–1989 – wystawa w przestrzeni miejskiej (ogrodzenie Narodowego Muzeum Sztuki w Bukareszcie)
430.06.2009

Freedom `89. Made in Poland
Koncerty muzyki poważnej oraz wystawa
Koncerty 11 i 12.06.09 z okazji 20.rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w wykonaniu orkiestry Filharmonii Bukareszteńskiej pod batutą Antoniego Wita (solista: Jakub Jakowicz), połączone z wystawą „Fenomen Solidarności” (przygotowana przez Ośrodek „Karta”; znajduje się w zbiorach placówki). W programie koncertu utwory Góreckiego, Wieniawskiego, Pendereckiego i Lutosławskiego.
Współorganizatorzy: Ambasada RP w Bukareszcie, Filharmonia Bukareszteńska

Konferencja poświęcona rocznicy roku 1989 - konferencja
październik 2009 r.
Współorganizatorzy: Rumuński Instytut Kultury, Centrum Czeskie, Instytut Goethego, Centrum Węgierskie

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury